Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

कार्यालयको सम्पत्तिको विवरण

घर जग्गाको विवरण


मिति कार्यालयको सम्पत्तिको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-06-21 सरकारी कार्यालयको घर जग्गाको विवरण २०७७
8 महिना अगाडी