Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

विवरण अद्यवधिक हुँदैछ ....


मिति DCCMC का निर्णयहरू विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-06-20 कोभिड-19 सम्बन्धी DCCMC बाट भएका निर्णयहरु
8 महिना अगाडी

(20 more files)