Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

विवरण अद्यवधिक हुँदैछ ....


मिति आपत्कालीन कार्य योजना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-06-21 विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी QRT/IRT परिचालन योजना २०७७
8 महिना अगाडी