Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

सेवाग्राही पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्दै सेवाग्राहीहरु

2(5).jpg
सेवाग्राही पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्दै सेवाग्राहीहरु
सेवाग्राही पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्दै सेवाग्राहीहरु