Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

रुकुम पुर्बले आब २०७७/०७८ अर्धबार्षिक कार्य प्रगति प्रतिबेदन सार्बजनिकिकरण

1(2).jpg
रुकुम पुर्बले आब २०७७/०७८ अर्धबार्षिक कार्य प्रगति प्रतिबेदन सार्बजनिकिकरण