Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

राज कुमार राई


राज कुमार राई


राज कुमार राई
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्र.जि.अ.को कार्यकक्ष
पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल 123rairajkumar@gmail.com
सम्पर्क 9857867777
ठेगाना रुपाकोट मझुवागढी-१२, खोटाङrupakot majhuwagadhi 12, खोटाङ्ग
बहाल मिति २०७७ भाद्र १