Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

तातोपानीको लागि हट वाटर डिस्पेन्सर राखी सन्चालमा

hot_water_2.jpg
तातोपानीको लागि हट वाटर डिस्पेन्सर राखी सन्चालमा
हिमाली जिल्ला रुकुम पुर्बमा चिसो बढे सगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पुर्बले सेवाग्राहिको लागि आजदेखि तातोपानीको लागि हट वाटर डिस्पेन्सर राखी सन्चालमा ल्याइयो। सेवा ग्राहिको सर्बोपरी हितको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पुर्ब !!!