Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

शिक्षकको भुमिका बिषयमा जिल्लाका सबै मा बि का प्र अ हरुसग अन्तर्कृया र सुधारका लागि सामुहिक 20 बुधे प्रतिबद्दता

teacher_antarkriya_2.jpg
शिक्षकको भुमिका बिषयमा जिल्लाका सबै मा बि का प्र अ हरुसग अन्तर्कृया र सुधारका लागि सामुहिक 20 बुधे प्रतिबद्दता
जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा ; शान्ति सुरक्षा ,अपराध न्युनिकरण, हिंसा,लागु औसत, बिपत,बिध्यालय सुशासन, कालोबजारि सम्बन्धिको अबस्था, कानुनि ब्यबस्था र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकको भुमिका बिषयमा जिल्लाका सबै मा बि का प्र अ हरुसग अन्तर्कृया र सुधारका लागि सामुहि