Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नविनतम सेवा प्रवाह पुस्तक विमोचन २०७७

3(2).jpg
नविनतम सेवा प्रवाह पुस्तक विमोचन २०७७
नविनतम सेवा प्रवाह पुस्तक विमोचन २०७७