Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट

मित्रलाल शर्मा
मित्रलाल शर्मा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्रवण कुमार साह
श्रवण कुमार साह

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)